miércoles, 30 de abril de 2008

I do it for you...O amb el cor o amb el cap...sempre tindrem contradiccions. Però simplement, fes les coses per a tu. Per ningú més. Siguem una mica més exigents i egoistes (algún cop...)